Interesanti, Izklaide, Neticami, Noderīgi, Sievietēm

Kaspars Gerhards: VAAD kapacitātei jābūt pietiekamai, lai spētu reaģēt uz ārkārtas situācijām augu veselības jomā

Šā gada 27. februārī zemkopības ministrs Kaspars Gerhards aizvadīja tikšanos ar Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) direktori Kristīni Lifānovu, kā arī vadības komandu. Pārrunāti galvenie izaicinājumi, kas saistīti ar bīstamu augu slimību izplatību Eiropas Savienībā, paveikto augu un produktu eksporta nodrošināšanā, sēklaudzēšanas un augu aizsardzības aktualitātes, tai skaitā jaunās augu veselības regulas ieviešanas prasību nodrošināšana un VAAD kapacitātes stiprināšana.

Tikšanās laikā pārrunāti izaicinājumi dienesta darbībā saistībā ar bīstamu augu slimību izplatības riskiem – mainoties klimatam, pieaugot starptautiskajai tirdzniecībai, tai skaitā arī interneta vidē, tiek veidota negatīva ietekme uz augu produkcijas ražotājiem, mežsaimniecības nozari un eksportu, apdraudot bioloģisko daudzveidību.

Lai arī Latvija ir ģeogrāfiski maza valsts, mēs eksportējam augus un augu produktus uz 126 pasaules valstīm. Mēs varam būt lepni par mūsu valsts uzņēmējiem, kas ar savu ieguldīto darbu veido nozīmīgu Latvijas ekonomikas daļu. VAAD ir kā mūsu produkcijas garants, kas, veicot fitosanitārās pārbaudes, nepārtraukti uztur sadarbību ar nozares iestādēm visā pasaulē, sniedz atbalstu uzņēmējiem, kā arī sekmē augu un augu produktu eksportu. VAAD kapacitātei jābūt pietiekamai, lai spētu reaģēt uz ārkārtas situācijām augu veselības jomā,” uzsvēra ministrs Kaspars Gerhards.

VAAD darbības prioritātes ietver rūpes par Latvijas ražotāja apgādi ar kvalitatīvām sēklām, stādiem, atbilstošu agrotehnisko pasākumu izvēli, sabalansētu mēslošanu, kas pamatota uz agroķīmiskās izpētes rādītājiem un integrētās augu aizsardzības ieviešanu visās saimniecībās.

Ministrs Kaspars Gerhards: “Valsts augu aizsardzības dienestam ir būtiska loma ilgtspējīgas lauksaimniecības ieviešanā. VAAD jāveicina atbildīga un pārdomāta agronomiskā prakse lauku saimniecībās, vispirms konsultējot, tad uzraugot un kontrolējot. Viena no mūsu kopējām prioritātēm ir veicināt vietējās produkcijas kvalitāti un popularitāti, īpaši Latvijas patērētāju vidū.”

Ministrs klātienē iepazinās ar Nacionālās fitosanitārās laboratorijas, Agroķīmijas laboratorijas un Nacionālās sēklu kontroles laboratorijas darbu, par kurām ar pārliecību var teikt, ka tās ir pasaules līmeņa laboratorijas – ir akreditētas un mūsdienīgas, kas savu spēju strādāt ir pierādījušas darbībā – gan spējā veikt sarežģītas analīzes, gan sniedzot pakalpojumus starptautiski.

VAAD ir uz klientu orientēta valsts pārvaldes iestāde, kuras galvenais mērķis ir nodrošināt kultūraugu un mežu resursu ilgtspējīgu izmantošanu, aizsardzību un aprites uzraudzību, veicināt sabiedrības drošību un pasargāt apkārtējo vidi no iespējamā augu aizsardzības un mēslošanas līdzekļu radītā piesārņojuma, radīt priekšnoteikumus, lai lauksaimniekiem būtu pieejams vesels un kvalitatīvs pavairojamais materiāls, kā arī palielinātu produktivitāti un lauksaimniecības konkurētspēju. VAAD strādā 203 cilvēki, no kuriem daļa – teritoriālajās struktūrvienībās.
_____________________________

Informāciju sagatavoja: Santa Vaļuma,
zemkopības ministra padomniece
Tālrunis: 20222000
E-pasts: Santa.Valuma@zm.gov.lv